500 REPS KB CHALLENGE

Denne posten er kun tilgjengelig for medlemmer.

Type: FIT&FUN Tid: 10-20 min